Teckeltje.nl

Voor Teckelinfo, Teckelpups én dekreuen

Richtlijnen, wetenswaardigheden én waar u zeker op moet letten.

 

Waarom is een rashond zo duur?

Ten eerste zijn er de kosten van de aanschaf van de moeder(- en eventueel vader)hond, deze groeien van pup op naar volwassen hond. Hierbij komen natuurlijk de kosten van de jaarlijkse entingen en voeding.

Er moet met de ouderhonden kwalificaties worden behaald op tentoonstellingen. Een inschrijving kost tegenwoordig al snel 50 euro per hond, daarbij komen de reis- en parkeerkosten. Een groot aantal shows lopen is gebruikelijk voor de meeste fokkers.

Voor het fokken zijn de jaarlijkse verplichte oogonderzoeken door een gespecialiseerd dierenarts nodig voor PRA/CATARACT/DISTICHIASIS.

Voldoen de ouderhonden aan de bovenstaande kwalificaties en hebben ze de leeftijd om er een nestje mee te fokken, dan komen we aan de volgende stap.

Het uitzoeken van een geschikte partner voor de moederhond.

Iedere fokker wilt de beste combinatie om zo het ras te behouden en te verbeteren. Is er geen geschikte partner in Nederland, dan wordt er gekeken in het buitenland.

Om het juiste tijdstip van de dekking te bepalen worden er ook progesterontesten gedaan om zeker te zijn van een geslaagde dekking.

Er zijn een aantal progesterontesten nodig voor het bepalen van het juiste dektijdstip, deze kosten per test 35 tot 40 euro per keer.

Vanzelfsprekend is dat er voor een dekking een hoog bedrag betaald moet worden.

En dan is het duimen voor de fokker dat het teefje drachtig mag zijn.

Op 28 dagen drachtigheid wordt er een echo gemaakt of de moederhond daadwerkelijk zwanger is en hoeveel pups er ongeveer te verwachten zijn.


Tegen het einde van de dracht heeft de moederhond meer voeding nodig van een hoogwaardige kwaliteit.

Dan komen we aan de bevalling. Een groot aantal materiële zaken is nodig voor de pups geboren worden. We denken hierbij aan een werpkist, puppyren, warmtelamp, wasmachine, vetbedjes, onderleggers, ontsmettingmiddelen, medische artikelen voor bij de bevalling, handdoeken, weegschaal, etc. etc. En niet te vergeten dat niet alle artikelen een leven lang meegaan.

Als alles goed gaat worden de pups gezond geboren. Zijn er problemen dan is er bezoek van de dierenarts noodzakelijk. Dit kan natuurlijk voorkomen 's avonds, 's nachts en in het weekend. Keizersneden komen natuurlijk ook voor, met hoge kosten van dien.

En dan is er nog de nacontrole door de dierenarts als de puppen pas geboren zijn.

Kosten voor o.a. stroom voor de warmtelamp, wasmachine en droger, gas voor de CV om de kamer op temperatuur te houden, water voor de dagelijkse was van kleedjes en vetbedden, ontsmettingsmiddelen, reinigingsartikelen, waspoeder, speelgoedjes voor de puppen, halsbandjes en riempjes voor de puppen, telefoonkosten, internetkosten, kosten voor een website, koffie en koekjes voor de visite. Sommige kosten zijn kleine kosten, maar tellen natuurlijk wel mee.

En niet te vergeten de tijd die de fokker steekt in het verzorgen van moeder en puppen en het bezig zijn met de puppen: spelen, opvoeden, socialiseren etc., maar dit zien de fokkers niet als kosten, maar het mag toch wel genoemd worden. Als dit mee berekend zou worden zou een pup onbetaalbaar zou zijn.

De moederhond heeft haar verzorging ook nodig, een grotere hoeveelheid hoogwaardige voeding. Voeding voor de puppen als ze gaan eten.

Kosten voor het tweewekelijkse ontwormen van de moederhond en de puppen. Het enten, dwe stambomen en het dierenpaspoort.  

Als de pups bij de nieuwe baasjes zijn is het nog niet gedaan voor de fokker. De stambomen moeten worden nagestuurd. Ook komt het nogal eens voor dat pupkopers vragen hebben waarmee ze bij de fokker weer terecht kunnen.

nest cartoon

Hoe zoek je een goede fokker op?

Het staat je vrij om geheel vrijblijvend bij meerdere fokkers een afspraak te maken om kennis te maken met de fokker en hun Teckels. Ook op teckeltje.nl staan vele fokkers vermeld die zijn aangesloten bij de rasvereniging NTC . Ga ook eens bij een tentoonstelling of clubmatch kijken, maak een praatje met eigenaren en informeer naar hun ervaringen met het ras.

Spreek mensen op straat aan met een Teckel en vraag naar hun ervaringen met de fokker waar ze hun Teckel gehaald hebben.
Neem vooral de tijd en doe niks overhaasts, uw keuze van pup zal immers jaren bij u in huis verblijven.

Om zeker te zijn van een verantwoord gefokte pup, controleert u altijd de benodigde documenten!

Voor een geregistreerde kennelnaam is dit document in het bezit van de fokker, klik hier voor een voorbeeld.

Beide ouders moeten een stamboom hebben, klik hier voor een voorbeeld van een Nederlandse stamboom. En klik hier voor een voorbeeld van een Duitse stamboom.

Beide ouders moeten een geldig oogonderzoek hebben, klik hier voor een voorbeeld, controleer op het oogonderzoek of deze bij de reu en teef horen waarvan de pups aangeboden worden.

Beide ouders moeten een kwalificatie gehaald hebben op een hondententoonstelling of clubmatch, klik hier voor een voorbeeld.

Indien u lid bent van de rasvereniging dan kunt u op hun website al voordag u de fokker met het nestje bezoekt, de oogonderzoeken en showresultaten nalezen, klik hier.

(teckeltje.nl is niet verantwoordelijk voor de aangeboden nestjes.)

 

Waar moet je allemaal op letten?

Bij voorkeur leven de volwassen Teckels in huis. Het liefst moet het moeder en het nest pups in de huiskamer verblijven, daar waar veel mensen zijn en waar ze aan huiselijke geluiden kunnen wennen en aan bezoekers. Hierdoor wennen de pups al aan: de deurbel, bezoekers die naar hen komen kijken en die hen aaien en knuffelen, pratende mensen, de stofzuiger, geluid van een telefoon, radio en t.v., andere huisdieren, geluiden van buiten, etc. Hierdoor wordt een begin gemaakt met de socialisatie.
Kijk ook eens goed naar eventueel andere aanwezige honden. Hoe zien die eruit, hoe is hen karakter.

Vraag de fokker wat er allemaal gedaan wordt aan de socialisatie van de puppen. Gaan deze ook mee in de auto, naar de stad, naar het winkelcentrum?

Een huiselijke fokker die maar af en toe een nestje fokt heeft hier vaak meer de tijd voor.

Vraag ook om inzage in de stambomen, oogonderzoeken en tentoonstelling resultaten van de moeder- en vaderhond.

Een goede fokker weigert u dit niet en zal uw interesse hierin op prijs stellen.

Hoe ziet het nestje en de omgeving eruit?

De werpkist of nest moet groot genoeg zijn en voorzien van een zachte ondergrond, zoals een schoon vetbed of een ander zacht uitwasbaar materiaal. Het moet er allemaal schoon uitzien. Hebben de pups genoeg uitloopruimte? 

Is er een ruimte gecreëerd waar de pups hun behoefte kunnen doen, dus schone kranten of oude lakens? Mogen de pups uit de puppyren om te kunnen spelen en ravotten.

Is er een mogelijkheid dat de pups ook naar buiten kunnen met goed weer?

Pups die opgroeien in een vuile omgeving hebben aanzienlijk meer moeite om zindelijk te worden.
Is er voldoende speelgoed aanwezig voor de pups? Hiermee leren ze dat ieder voorwerp andere prikkels geeft, of een geluid maakt of dat ze samen met een nestgenootje trekspelletje er mee kunnen doen.
En bij het nestje moet de moederhond niet ontbreken natuurlijk. Het komt wel eens voor dat alleen de pups tevoorschijn worden gehaald. Maar ga je naar een nestje kijken dan moet je altijd de pups én moeder kunnen zien en het nest waarin ze verblijven.
Ook komt het wel eens voor de de pups al met 3 weken van de moeder gescheiden worden, ook dit is geen goede zaak. De moederhond heeft een zeer belangrijke taak bij de opvoeding van haar pups, met de name het corrigeren van de pups. Iets wat ze in hun latere sociale leventje nodig zullen hebben.

Hoe is de moederhond en hoe zijn de pups?

De moederhond kan beschermend gedrag vertonen als je in de buurt van haar pups komt, dit is volkomen normaal. Echter agressiviteit of angstigheid mogen niet voorkomen. Immers de pups kunnen dit overnemen, of het kan zijn dat het een karaktertrek is van de moederhond, welke dan ook aan de pups overgedragen zou kunnen zijn.

Heeft de moederhond maar één pup gekregen, dan is het te overwegen om verder te zoeken naar een nest waar meerdere pups in zitten. Nestgenootjes zijn heel belangrijk, zo leren ze al heel veel dingen van elkaar; lekker spelen, stoeien en incasseren. Het kan er al wild en fel aan toe gaan soms in een nestje en zo leren ze tot hoever ze bij een andere pup kunnen gaan. Is er dus maar een pup in het nest dan mist het een stuk van de sociale opvoeding.

Let ook goed op hoe de pups reageren op je, ze moeten vriendelijk vrolijk en nieuwsgierig zijn en niet angstig en of lusteloos.

Voorheen werd er altijd gezegd: neem de pup die het eerste naar je toe komt en niet degene die in de mand blijft zitten. Het kan natuurlijk gebeuren dat als je naar de pups gaat kijken deze slapen en net van tevoren wakker zijn geweest en moe zijn van het spelen. Je kunt van één bezoekje geen goede indruk krijgen. Een goede fokker kan je adviseren in je keuze. Maak de uiteindelijk keuze van een pup op de leeftijd van 6/7 weken, dan is er al veel meer te zien aan de pup: hoe de beharing (bij lang- en ruwharen) zal worden, er is al veel meer te vertellen over het karakter.

Ook moet je moet de pups mogen vasthouden van de fokker. Een pup moet niet stinken, maar zoet ruiken. De pup moet schone oogjes, oren en neus hebben en geen last hebben van parasieten.

 

Wanneer mag de pup mee naar huis?

Het is bij de wet geregeld dat pups niet voor de leeftijd van 7 weken bij hun moeder weg mogen, de Nederlandse Teckelclub hanteert de leeftijd van 9 weken. Het is niet voor niets dat dit zo vastgesteld is, de pups hebben die tijd nodig voor de opvoeding door de moederhond. Worden de pups op een latere leeftijd aangeboden, dan kan het zijn dat de pup een groot gedeelte van de socialisatieperiode heeft gemist. En wat de pup niet in de socialisatieperiode heeft geleerd, zal hij zelden of zeer moeilijk kunnen omgaan met indrukken die hij gemist heeft.
Er zijn argumenten om de pups met 8 weken te laten uitvliegen. Er zijn fokkers die daar bewust voor kiezen.

Veel fokkers werken met een koopcontract wat voor beide partijen een stuk zekerheid geeft. Deze wordt ondertekend als u de pup gaat ophalen. De pup moet schoon en gezond "afgeleverd" worden. Dus schone oren, ogen, neus. Voldoende ontwormd zijn en zijn eerste enting hebben gehad. Het entingsboekje en een eventuele gezondheidsverklaring van de dierenarts krijgt u gelijk mee.
Ook krijgt u een voedingsadvies mee en natuurlijk wat tips voor thuis.
Vaak wordt er ook een stuk doek meegegeven waar de nestgeur aanzit, zodat uw pup toch iets vertrouwds heeft in zijn nieuwe huis.
 

Broodfokkers

Pups liggen niet voor het oprapen en vaak worden er wachtlijsten / reserveringslijsten gehanteerd al geruime tijd voordat de pups geboren zijn. Heel normaal in de goede fokkerij. Dit in tegenstelling tot de broodfokkerij of puppyfabrieken, waar je gelijk een pup kan uitzoeken en meenemen. Ga daar niet op in! Ook niet om daar een enkele opup te redden. Daarmee wordt enkel de handel in stand gehouden.

De honden worden er verkocht tegen veel lagere prijzen dan bij de goede fokker, omdat er veel vraag naar is en "rassen" zoals Teckeltjes, Jack Russels, Maltezer Leeuwtjes etc. en er door deze fokker niet zo nauw gekeken wordt en het alleen te doen is om snel veel geld te verdienen. Helaas komen kopers van deze pups vaak bedrogen uit en worden op kosten gejaagd door hoge dierenartsrekeningen, omdat er nog al eens wat scheelt aan de gezondheid van deze pups. En als je daar gaat kijken, alle pups zijn 9 weken. Kom je de week er op kijken zijn dezelfde pups nog 9 weken. Vaak zijn het puppen van 6 weken of veel oudere puppen. Het is voor een leek moeilijk te controleren hoe oud ze daadwerkelijk zijn.

Je kunt er vanuit gaan dat deze pups geen enting en ontwormingen hebben gehad. Er wordt gesjoemeld met de entingsboekjes e.d. vandaar dat je ook niet precies weet hoe oud je pup is als je er daar een haalt.

Logisch want er zitten veel kosten aan en zulke mensen willen geen kosten, alleen maar opbrengst.


Socialisatie? Die is er totaal niet. De pups zitten al die tijd in bakken of achter glazen ruitjes (etalages) totdat er weer een gek langs komt die zo een pupje koopt.

Laat u niet verleiden tot de aankoop (redding) van een van deze pups. Stop de broodfokkers! Zo lang ze verkocht worden gaan deze "nepfokkers" gewoon door.

 

Slotconclusie:

Verantwoord fokken is dus een serieuze en tijdrovende zaak. Spreekt een fokker je om wat voor reden niet aan, koop daar dan geen pup. En houdt deze richtlijnen in uw achterhoofd en volg uw gevoel.